O expedici Oxlamos


Základní info:

  • pattern: Silvestr v Somálsku

  • pointa: Exotika, woe!

  • pokřik: ?
logo

Vědecká náplň expedice:

Komparace vlivu nadměrné konzumace alkoholu u somálského a českého etnika.


All your base are belong to us

HOME